Fotoğraf Kaynağı: workflow.servicenow.com
içinde ,

Mentor ve Koç

Klavuz, Üstad, Akıl hocası.

Mentorluk ve Koçluk, son yıllarda adını sıkça duyduğumuz  kavramlardır.

Mentor daha deneyimli ve daha bilgili kişilerin, daha az deneyimli olanlara yaptığı rehberliktir. Mentee (Menti) ise; yeni girmiş ya da girmekte olduğu sektörde bilgi ve beceri sahibi olmak isteyendir. Mentore başvuran kişiye mentee yani menti denir. Mentorler mentilerin binevi kendilerini keşfetmesinde rol oynar. Onlara tavsiye vererek bilgi ve deneyimlerini paylaşırlar. Karşılıklı sevgi ve saygıya dayalı bir ilişki söz konusudur. Mentorluk, rol model yaklaşımı ile ilham veren, yaşanmışlıklardan yola çıkarak, konu hakkındaki bilgeliğini aktararak mentisinin bu alanda gelişimine vesile olmasını sağlar. Genelde kariyer ve hedef odaklıdırlar.

Kısaca bunu Usta- Çırak ilişkisine benzetebiliriz.

Koçluk ise danışanın geçmişiyle ilgilenmeyip, geleceği ile ilgilenen kişidir. Koçların belli bir alanda uzman olmasına gerek yoktur. Genelde kısa bir zaman dilini kapsar. Koçluk hizmeti alan kişiye danışan ya da müşteri denir. Koç danışanını yaşam yolculuğunda gitmek istediği yere taşır. Günümüzde yaşam koçu, beslenme koçu, kariyer koçu, ilişki koçu, gibi alanları oldukça genişlemiştir.

Yapılan araştırmalara göre profesyonel koçların danışanlara; zaman yönetimi, karar verme becerilerini geliştirme, farklı bakış açıları, hedefe ulaşma konularında önemli ölçüde fayda sağladığı ortaya çıkmıştır.

Ne olursa olsun bu iki kavramın gelecekte çok daha önemli hale geleceğinden şüphemiz yok.

Ne düşünüyorsun?

Sahip Olmadığını Sevmek

Adana, Akdeniz’in Lezzet Diyarı