içinde ,

Yıllık İzin

Yaz geldi geliyor peki ya tatil planları yapıldı mı ???

Yıllık ücretli izin kullanımında İş Kanunu çalışanlara hangi hakları tanıyor kısaca değinelim.

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 53. Maddesine göre yıllık izinde çalışanın kıdemine ve yaşına bakılarak hesaplama yapılır.

a)1 yıldan 5 yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara 14 günden,
b) 5 yıldan fazla 15yıldan az olanlara 20 günden,
c)15 yıl (dahil) ve daha fazla olanlara 26 günden az olamaz.

Ayrıca  18 ve daha küçük yaştaki çalışanlar ile 50 yaşındaki ve daha yukarı yaştaki çalışanlara  verilecek yıllık ücretli izin süresi 20 günden az olamaz.

*****Yıllık izne hak kazanabilmek için kişinin 1 yılını doldurmuş olması gerekmektedir.*****

İşyerimiz haftada beş gün çalışıyor yıllık izin gün hesabını  nasıl yapacağız diyenler ……

İşyerinin  Cumartesi günü açık olup olmamasına bakılmaksızın cumartesi günü iş günü olduğu için yıllık izin gün hesabında dikkate alınır yani çalışan 15 nisan -19 nisan tarihlerinde izne çıkmış olsa bile kullanılan  yıllık izin gün sayısı beş gün değil altı gün olarak sayılacak  20 nisan günü yıllık iznin son günü olarak  yıllık izin formu doldurulacaktır.

Yıllık izin günlerine ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri denk geliyorsa bu süreler izin süresinden sayılmaz ve çalışanın izninden düşülmez.

Yıllık izin hakkı anayasal bir hak olup bu haktan vazgeçilmesi ya da ücrete çevrilmesi söz konusu değildir ancak  çalışanın işten ayrılması durumunda hak etmiş olduğu yıllık izni  hesaplanıp ücreti ödenir.

Yıllık izin sürelerinin kullanımı

Tarafların anlaşması ile yıllık iznin bir bölümü 10 günden az olmamak üzere, diğer günler bölümler halinde kullanılabilir.

Yağmur Karacan

İnsan Kaynakları Danışmanı

Ne düşünüyorsun?

Bir cevap yazın

1 Mayıs Emek Günü

Sevginin Gücü ve Özgürlüğü