içinde , ,

Bir Japon Felsefesi

Sürekli bir iyileştirme ve gelişim olarak adlandırılır Kaizen…

Hayatımızın hemen her yerinde rahatlıkla görebileceğimiz bir olgu olup, genel anlamda herkesi, her olayı, her anı kapsayan ve sürekli daha iyiye ulaşmayı hedefleyen bir iyileştirme tekniğidir. Yani küçük küçük de olsa iyileştirmelerin sistematik bir biçimde gerçekleştirilmesi ve alışkanlık haline getirilmesidir. Kaizen, belirli bir zaman diliminde müşteri memnuniyetinin arttırılması ve rekabet güçlerinin etkilenmesi amacıyla süreçlere yönelik, çalışan, süreç, zaman ve teknolojide yavaş yavaş; fakat çok sayıda hızlı bir gelişme sağlamayı ve maliyetlerde bir düşmeyi ifade eden bir kavram olarak görünür.

Kaizen’in temel yapı taşı işlevselliktir. Günlük yaşantımızda olsun iş yaşantımızda olsun birçok problemle ve birbirinden karmaşık olaylarla karşılaştığımız durumlarda her şeyi tartışmaya açmalı ve iyileştirme için yollar aramaktayız. Mevcut koşullardan daha iyisine ulaşmayı düşündüğümüz bu durumlardaki temel düşünce akışına Kaizen felsefesi ile yaklaşılmaktadır.

Bu felsefe için temel olan problemlerdir. Gelişim için öncelikle problemin var olduğunu kabul etmek gerekir. Ardından problemin çözümü için çeşitli yollar aranır.

Japonlar bu felsefeyi iş yaşamlarına entegre edip, zaman içerisinde başarıya ulaşmışlardır.
Japonların bu felsefesinden ilham alınarak Kaizen tüm dünyada gelişmek için çaba harcayan şirketlere ilham olmuştur. Batı dünyası genelde hızlı çözüm almaktan yana oldukları için, Japon felsefesini iş yaşamlarına uygulamamış bu felsefenin yerine kısa vadede işe yarayacak teknikler geliştirmişlerdir.


Genel olarak iş piyasasını ele alırsak;
-Problemi kabul ederek çözümü için çaba harcanmalı
-Şirket çalışanları problem çözümü için katılım göstermeli
-Problemin sadece kişinin değil, şirketin sorunu olduğu anlaşılmalı
-Analiz yöntemi uygulanarak çözüm yolları araştırılmalı
-Ekonomik çıkar düşüncesi terk edilmeli
-Doğru çözüm araçları kullanılmalı


Bu yöntemler kullanılarak iş yaşamında Kaizen felsefesi uygulanıp, uzun vadede başarı hedeflenir. Uygulama süreci ardından hedefe ulaşmak oldukça zaman aldığından, sabırlı ve ufak ufak ilerlenmelidir.

Ne düşünüyorsun?

Bir yanıt yazın

Kraliçeye Beğeni

Başlama Noktası: Bitiş